Advertentie

Schiedam krijgt 4 miljoen euro voor weerbaar maken jongeren in Nieuwland en Oost

dinsdag, 29 november 2022 00:06

De gemeente krijgt 4 jaar lang van het Rijk een subsidie van 1 miljoen euro voor het weerbaar maken van jongeren in de wijken Nieuwland en Oost. Het geld komt uit de pot van 700 miljoen van het 'Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid'.

'De gemeente Schiedam wil jongeren in kwetsbare wijken een betere kans bieden op een goede toekomst. Om dat mogelijk te maken, is de subsidie Preventie met Gezag aangevraagd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarop een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro toegekend, gedurende de jaren 2022 tot en met 2025. Het is de eerste investering in een reeks inspanningen die de leefbaarheid en veiligheid in de kwetsbare wijken Nieuwland en Oost moet verbeteren'; aldus het stadsbestuur.

Schiedam Nieuwland en Oost staan in het lijstje met de kwetsbaarste gebieden van Nederland erg hoog, namelijk samen op plek vijf. Alleen Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West, Lelystad Oost en Zaandam Oost doen het slechter.

'Meer kansen pakken en wegblijven bij criminaliteit'

'Als jongeren beter weerbaar zijn, kunnen ze meer kansen pakken en wegblijven bij criminaliteit' is de gedachte. 'Een betere toekomst met werk en inkomen verbetert de leefsituatie van jongeren aanzienlijk'.

Burgemeester Lamers zei het in juli van dit jaar zo: “Heel veel kinderen uit Schiedam-Oost en Nieuwland komen met een taalachterstand binnen op het basisonderwijs. Dat kan die basisschool niet meer repareren. Dus we moeten meer investeren in een beter taalontwikkeling voor het vierde jaar van kinderen.”

De subsidie maakt het volgens de gemeente mogelijk om jongeren langdurig in hun directe leefomgeving te begeleiden. 'Wijkagenten, leerkrachten, jongerenwerkers en reclasseringsmedewerkers spelen hierbij een grote rol'. Ook andere partijen zijn erbij betrokken, zoals het Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt, jeugdzorg, lokale ondernemers en werkgevers.

'Vorig jaar is de gemeente al gestart met het weerbaar maken van jongeren, bijvoorbeeld tegen de gevaren van internetcriminaliteit. Daarnaast is begonnen met een intensieve persoonsgerichte aanpak in de directe omgeving van de jongeren. Komen de jongeren alsnog in de verleiding om het vuile werk van criminelen op te knappen, dan volgen strenge consequenties'. Ook het Openbaar Ministerie heeft extra geld gekregen om samen op te trekken tegen ondermijning en georganiseerde jeugdcriminaliteit. Zo gaat de gebiedsofficier van justitie samen met de politie op scholen langs.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Preventie met Gezag is de eerste subsidie die is toegekend in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

De start van dat Nationaal Programma was in juli in Schiedam. In het Huis van de Wijk Oost presenteerde ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Dennis Wiersma (Onderwijs) het programma aan de burgemeesters van de 19 steden die gebruik mogen maken van de 700 miljoen die is vrijgemaakt om kwetsbare wijken te helpen. Het programma is een lang gekoesterde wens van de 19 burgemeesters, want het water staat ze soms aan de lippen.

Vanuit dit programma wordt in de wijken Nieuwland en Oost gewerkt aan een integrale aanpak om de leefomstandigheden van de bewoners over een periode van 20 jaar minimaal op het gemiddelde van Schiedam te brengen. De doelstellingen van het programma omvatten het spreken van de Nederlandse taal, werk, makkelijker rondkomen, gezond leven, in verbinding zijn met de wijk, veiligheid, leefbaarheid en beter wonen.

 

Schiedam krijgt 4 miljoen euro voor weerbaar maken jongeren in Nieuwland en Oost
Advertentie

Schiedam krijgt 4 miljoen euro voor weerbaar maken jongeren in Nieuwland en Oost

dinsdag, 29 november 2022 00:06

De gemeente krijgt 4 jaar lang van het Rijk een subsidie van 1 miljoen euro voor het weerbaar maken van jongeren in de wijken Nieuwland en Oost. Het geld komt uit de pot van 700 miljoen van het 'Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid'.

'De gemeente Schiedam wil jongeren in kwetsbare wijken een betere kans bieden op een goede toekomst. Om dat mogelijk te maken, is de subsidie Preventie met Gezag aangevraagd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarop een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro toegekend, gedurende de jaren 2022 tot en met 2025. Het is de eerste investering in een reeks inspanningen die de leefbaarheid en veiligheid in de kwetsbare wijken Nieuwland en Oost moet verbeteren'; aldus het stadsbestuur.

Schiedam Nieuwland en Oost staan in het lijstje met de kwetsbaarste gebieden van Nederland erg hoog, namelijk samen op plek vijf. Alleen Amsterdam Zuidoost, Nieuw-West, Lelystad Oost en Zaandam Oost doen het slechter.

'Meer kansen pakken en wegblijven bij criminaliteit'

'Als jongeren beter weerbaar zijn, kunnen ze meer kansen pakken en wegblijven bij criminaliteit' is de gedachte. 'Een betere toekomst met werk en inkomen verbetert de leefsituatie van jongeren aanzienlijk'.

Burgemeester Lamers zei het in juli van dit jaar zo: “Heel veel kinderen uit Schiedam-Oost en Nieuwland komen met een taalachterstand binnen op het basisonderwijs. Dat kan die basisschool niet meer repareren. Dus we moeten meer investeren in een beter taalontwikkeling voor het vierde jaar van kinderen.”

De subsidie maakt het volgens de gemeente mogelijk om jongeren langdurig in hun directe leefomgeving te begeleiden. 'Wijkagenten, leerkrachten, jongerenwerkers en reclasseringsmedewerkers spelen hierbij een grote rol'. Ook andere partijen zijn erbij betrokken, zoals het Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt, jeugdzorg, lokale ondernemers en werkgevers.

'Vorig jaar is de gemeente al gestart met het weerbaar maken van jongeren, bijvoorbeeld tegen de gevaren van internetcriminaliteit. Daarnaast is begonnen met een intensieve persoonsgerichte aanpak in de directe omgeving van de jongeren. Komen de jongeren alsnog in de verleiding om het vuile werk van criminelen op te knappen, dan volgen strenge consequenties'. Ook het Openbaar Ministerie heeft extra geld gekregen om samen op te trekken tegen ondermijning en georganiseerde jeugdcriminaliteit. Zo gaat de gebiedsofficier van justitie samen met de politie op scholen langs.

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Preventie met Gezag is de eerste subsidie die is toegekend in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

De start van dat Nationaal Programma was in juli in Schiedam. In het Huis van de Wijk Oost presenteerde ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Dennis Wiersma (Onderwijs) het programma aan de burgemeesters van de 19 steden die gebruik mogen maken van de 700 miljoen die is vrijgemaakt om kwetsbare wijken te helpen. Het programma is een lang gekoesterde wens van de 19 burgemeesters, want het water staat ze soms aan de lippen.

Vanuit dit programma wordt in de wijken Nieuwland en Oost gewerkt aan een integrale aanpak om de leefomstandigheden van de bewoners over een periode van 20 jaar minimaal op het gemiddelde van Schiedam te brengen. De doelstellingen van het programma omvatten het spreken van de Nederlandse taal, werk, makkelijker rondkomen, gezond leven, in verbinding zijn met de wijk, veiligheid, leefbaarheid en beter wonen.

 

Schiedam krijgt 4 miljoen euro voor weerbaar maken jongeren in Nieuwland en Oost