Advertentie

Privacybeleid

SCHIE Privacy Reglement

SCHIE hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit SCHIE

De stichting achter SCHIE met de naam Stichting SCHIE is statutair gevestigd te Schiedam (Nederland) op: Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam / Postbus 4030, 3102 GA Schiedam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41141807.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier en via aanmelding Nieuwsbrief (via MailChimp).

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij SCHIE daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

SCHIE verzamelt automatisch gegenereerde informatie anoniem over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de SCHIE website.

5. Doeleinden

SCHIE verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);
•het versturen van nieuwsbrieven (via MailChimp)

6. Gebruik door SCHIE

SCHIE gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
SCHIE maakt gebruik van MailChimp om dagelijks nieuwsbrieven te versturen.
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door SCHIE niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, SCHIE heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en SCHIE maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van SCHIE maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

SCHIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op schie.nu worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

11. Links naar andere websites

De website van SCHIE kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van SCHIE verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. SCHIE heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van SCHIE zijn verkregen. SCHIE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. MailChimp en Google Analytics

SCHIE maakt gebruik van de diensten van Google Analytics en MailChimp.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Privacy Beleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

13.Wijzigingen Privacy Reglement

SCHIE behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop SCHIE uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt SCHIE dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van SCHIE of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: info@schie.nu of een brief sturen naar SCHIE Postbus 4030, 3102 GA Schiedam. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens SCHIE over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: info@schie.nu of een brief sturen naar SCHIE Postbus 4030, 3102 GA Schiedam.

Advertentie

Privacybeleid

SCHIE Privacy Reglement

SCHIE hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit SCHIE

De stichting achter SCHIE met de naam Stichting SCHIE is statutair gevestigd te Schiedam (Nederland) op: Vijgensteeg 2, 3111 PT Schiedam / Postbus 4030, 3102 GA Schiedam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41141807.

2. Aanmelding met persoonsgegevens

Er zijn twee manieren waarop u uw persoonsgegevens kunt aanmelden: via ons contactformulier en via aanmelding Nieuwsbrief (via MailChimp).

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij SCHIE daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

SCHIE verzamelt automatisch gegenereerde informatie anoniem over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de SCHIE website.

5. Doeleinden

SCHIE verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (Google Analytics);
•het versturen van nieuwsbrieven (via MailChimp)

6. Gebruik door SCHIE

SCHIE gebruikt de automatisch gegenereerde informatie alleen voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken (Google Analytics).
SCHIE maakt gebruik van MailChimp om dagelijks nieuwsbrieven te versturen.
De persoonsgegevens die door gebruikers worden opgegeven in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om contact op te nemen over het betreffende bericht.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door SCHIE niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Alle gegevens van het klikgedrag worden uitsluitend gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek via Google Anaylitics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies, SCHIE heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd voor anonimiteit, 'gegevens delen' binnen Google Analytics staat uit en SCHIE maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics op haar website.

De website van SCHIE maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies voor beheerders van de website. Dit wordt gedaan om hun instellingen te behouden zodat het gebruik van de website wordt vergemakkelijkt.

9. Beveiliging

SCHIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle persoonsgegevens die via het contactformulier op schie.nu worden ingevuld, blijven maximaal 30 dagen bewaard in de database en worden daarna automatisch verwijderd.

11. Links naar andere websites

De website van SCHIE kan (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van SCHIE verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. SCHIE heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van SCHIE zijn verkregen. SCHIE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

12. MailChimp en Google Analytics

SCHIE maakt gebruik van de diensten van Google Analytics en MailChimp.
Privacy Beleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Privacy Beleid van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

13.Wijzigingen Privacy Reglement

SCHIE behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop SCHIE uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt SCHIE dit op haar website.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van SCHIE of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: info@schie.nu of een brief sturen naar SCHIE Postbus 4030, 3102 GA Schiedam. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens SCHIE over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: info@schie.nu of een brief sturen naar SCHIE Postbus 4030, 3102 GA Schiedam.

Advertentie